Ποιοι πολίτες εξαιρούνται από την υποχρέωση της ψήφου στις εκλογές – Τι αναφέρει η σχετική εγκύκλιος

223

Τη λίστα με τις κατηγορίες πολιτών που έχουν το δικαίωμα να μη ψηφίσουν στις εκλογές της 21ης Μαΐου ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εκλογικοί κατάλογοι πλέον έχουν «κλειδώσει» και εκατομμύρια ψηφοφόροι, μαζί με αυτούς και εκατοντάδες χιλιάδων νέων που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, ετοιμάζονται για την κάλπη.

Υπενθυμίζεται ότι στις προσεχείς εκλογές θα έχουν δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά οι πολίτες 17 ετών καθώς και οι Έλληνες του εξωτερικού.

Εκλογές 2023: Ποιοι μπορούν να μη ψηφίσουν

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 51, παρ 5.) και την εκλογική νομοθεσία (π.δ. 26/2012). Επομένως, όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται να δώσουν το «παρών» στις κάλπες την 21η Μαΐου.

Παρά ταύτα, όπως ορίζει η εγκύκλιος 530 του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπονται ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

Από την υποχρέωση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος εξαιρούνται:

α) Αυτοί που έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι πρόκειται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό.

γ) Οι εκλογείς που έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπλήρωσης, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας βασικής εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 96, παρ. 1 του π.δ. 26/2012). 2

Επιπλέον, εξαιρούνται της υποχρεωτικής άσκησης του εκλογικού δικαιώματος οι εξής περιπτώσεις:

α) Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους, σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα τους επιτρέψουν να απουσιάζουν από την Υπηρεσία τους, για να μεταβούν να ψηφίσουν στον τόπο, στους εκλογικούς καταλόγους, του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

β) Υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ., στους οποίους, επίσης, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης.

γ) Εκλογείς που δεν θα μπορούν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

Η έβδομη κατηγορία που εξαιρείται από την υποχρέωση της ψήφου στις εκλογές είναι οι εκλογείς οι οποίοι έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους κατοίκων εξωτερικού, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος, λόγω μη συμπλήρωσης, στη διπλωματική περιφέρεια που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ψηφίσουν, του αριθμού των σαράντα (40), τουλάχιστον, εκλογέων κατοίκων εξωτερικού.