Πρόστιμο και σύλληψη, σε κέντρο διασκέδασης στο Αιγάλεω

631

Έγινε επιτόπιος έλεγχος σε κέντρο διασκέδασης.

 

Μικτό κλιμάκιο ευρείας σύνθεσης αποτελούμενο από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της ΕΑΔ, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, πραγματοποίησε εκτεταμένη επιχείρηση ελέγχων τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες στον δήμο Αιγάλεω με αντικείμενο την τήρηση των μέτρων περιορισμού διασποράς του COVID-19.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο σε ιδιωτική επιχείρηση – κέντρο διασκέδασης, η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη του προσωρινά υπευθύνου του εν λόγω κέντρου και επιβλήθηκε από τους Επιθεωρητές της ΕΑΔ διοικητικό πρόστιμο 5.000€ λόγω υπέρβασης του ορίου πελατών.

Συγκεκριμένα, μολονότι σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης η συνολική δυναμικότητα του κέντρου είναι οκτακόσια είκοσι τρία (823) εξυπηρετούμενα άτομα, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα διέθετε ανοιγόμενη οροφή.

Και ότι ο αριθμός των πελατών που ευρίσκονταν στην επιχείρηση υπερέβαινε τους εξακόσιους (600), αντί των διακοσίων έξι (206), που αντιστοιχεί στο 25% της δυναμικότητάς του σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του.

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιοι φορείς υλοποιούν οριζόντιο πρόγραμμα ελέγχων με μικτά κλιμάκια που θα ελέγχουν το σύνολο των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων πέραν της συμμόρφωσής τους με τους ειδικούς όρους προστασίας της δημόσιας υγείας.