Σχετικά με δημοσίευμα για την κα Καλδάρα

24

Η κυρία Θωμαίς Καλδάρα, η οποία από το 2011 είχε οργανική θέση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως μόνιμη υπάλληλος του Δημοσίου, (ΔΕ/διοικητικών γραμματέων με βαθμό Α’), και με την από 16.02.2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργόυ Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, αποσπάστηκε νομίμως στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκου Μπόλαρη, σε προσωρινή-μετακλητή ομοιόβαθμη θέση με αυτήν που μέχρι τότε κατείχε, με κριτήρια την προυπηρεσία της στη θέση της δοικητικής γραμματέως, ήδη από το έτος 2000, όταν τοποθετήθηκε αρχικά στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης, και τις θετικές αξιολογήσεις που είχε επό σειρά ετών για την εργασία και τον χαρακτήρα της. Ο,τι αναφέραμε σε προηγούμενα δημοσιεύματα και δεν συνάδει με τα παραπάνω, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ζητούμε συγγνώμη εάν της προκάλεσαν αναστάτωση και την έφεραν σε δύσκολη θέση.