Το οικολογικό περιβάλλον της Κίνας βελτιώθηκε σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους

182

Η ποιότητα του αέρα και των υδάτων της Κίνας βελτιώθηκε σταθερά το πρώτο τρίμηνο του έτους, εν μέσω των συνεχών προσπαθειών της χώρας να καταπολεμήσει τη ρύπανση και να διατηρήσει την πράσινη ανάπτυξη, όπως έδειξαν επίσημα στοιχεία την Κυριακή (28/4).

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η μέση πυκνότητα των ρύπων PM2.5 σε 339 κινεζικές πόλεις, σε επίπεδο νομού και άνω, ήταν 43 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, μειωμένη κατά 6,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικολογίας και Περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των ημερών με καλή ποιότητα αέρα σε αυτές τις πόλεις ανήλθε στο 83,6%, αυξημένο κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα στοιχεία έδειξαν επίσης ότι το 89,9% των τμημάτων που παρακολουθούνται είχαν αρκετά καλή ποιότητα επιφανειακών υδάτων – σε ή πάνω από τον βαθμό ΙΙΙ στο πενταβάθμιο σύστημα ποιότητας νερού της χώρας, αυξημένο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το ποσοστό των επιφανειακών υδάτων κάτω από την κατηγορία V, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο, ήταν 0,7%.