Βόλος: Μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι αιτήσεις αποζημίωσης των πυρόπληκτων

3990

Η 11η Σεπτεμβρίου ορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων όσων επλήγησαν από την πυρκαγιά της 26ης Ιουλίου, στον Βόλο.

Πρόκειται για ενισχύσεις που, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, αφορούν τη στήριξη των νοικοκυριών που επλήγησαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Βόλου.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 600€ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του και δεν μπορεί να διαμείνει προς το παρόν σε αυτή, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του, προσαυξημένη ανάλογα για πολύτεκνες οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Επιπλέον, οικονομική ενίσχυση μέχρι 6.000€ ανά νοικοκυριό ορίσθηκε για την επισκευή και αντικατάσταση της οικοσκευής ή για απλές επισκευαστικές εργασίες στην κύρια πληγείσα κατοικία, ενώ, η εν λόγω ενίσχυση περιορίζεται στο 50% για τις περιπτώσεις δευτερεύουσας κατοικίας.

Ακόμη, οικονομική ενίσχυση ύψους 4.500€ θα λάβουν άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό που σχετίζεται με τη φυσική καταστροφή.

Δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που απαιτείται να υποβληθούν και τα οποία θα παραλαμβάνονται στο πρώην Δημαρχείο της Νέας Αγχιάλου είναι τα κάτωθι:

α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (διαθέσιμη στο πρώην Δημαρχείο Νέας Αγχιάλου ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου)

β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από τη ΓΔΑΕΦΚ.

ε) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, όταν δεν υπάρχει Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ.