Διεθνής Ημέρα Μουσείων

232

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε από το 1977 τη 18η Μαΐου ως Διεθνή Ημέρα Μουσείων (International Museum Day). Η εκδήλωση αναδεικνύει ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο. Το IMD παρέχει την ευκαιρία στο προσωπικό των μουσείων να συναντήσουν το κοινό και να το ενημερώσουν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μουσεία και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν τα μουσεία στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

 

Η πρώτη Διεθνής Ημέρα Μουσείων πραγματοποιήθηκε το 1977, υπό τον συντονισμό του ICOM. Κάθε χρόνο, μουσεία διεθνώς προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο IMD για την προώθηση του ρόλου των μουσείων σε όλο τον κόσμο. Το κάνουν μέσω εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το ετήσιο θέμα. Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2024 είναι “Μουσεία για την Εκπαίδευση και την Έρευνα”.

 

Με την επιλογή του θέματος αυτού για το 2024, το ICOM επιθυμεί να αναδείξει τα μουσεία ως ζωτικούς χώρους σύγκλισης της εκπαίδευσης και της έρευνας, που καλύπτουν ένα ευρύτατο πεδίο, από την τέχνη και την ιστορία ως την επιστήμη και την τεχνολογία, όπου η καινοτομία ενώνεται με την παράδοση. Κατά συνέπεια, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν σημαντικά στην κατανόηση του κόσμου.