Εκλογές – Πώς θα ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού- Τα 100 εκλογικά τμήματα σε όλο τον κόσμο

11334

Για πρώτη φορά  έχουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές 2023 και οι Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού.

Οι εκλογές στο εξωτερικό θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Μαΐου σε 100 εκλογικά σημεία σε όλο τον κόσμο. Η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά τμήματα εκτός Ελλάδος θα διαρκέσει από 7.00 έως 19.00 τοπική ώρα κάθε χώρας.

Ως «εκτός Επικράτειας εκλογέας» νοείται κάθε Έλληνας πολίτης που έχει ενεργό το δικαίωμα του εκλέγειν, είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους και την ημέρα της εκλογής βρίσκεται μόνιμα ή προσωρινά εκτός της Ελλάδας.

Για τη σύσταση εκλογικού τμήματος -κι άρα τη δυνατότητα ψήφου του εκάστοτε απόδημου στο μέρος που έχει επιλέξει μέσω της εφαρμογής- πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον σαράντα εκλογείς που έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να ψηφίσουν στην ίδια πόλη. Σε διαφορετική περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τις πόλεις στις οποίες δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα για τις εκλογές 2023 καθώς και το πού θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εκλογείς οι οποίοι έχουν αιτηθεί να ψηφίσουν στις πόλεις αυτές.

Δείτε ποια είναι τα εκλογικά τμήματα εξωτερικού και σε ποιες πόλεις θα μπορούν να ψηφίσουν οι εκλογείς στο εξωτερικό και σε ποιες όχι, καθώς υπάρχουν πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα.

Στους πίνακες που ακολουθούν εμφανίζονται:

α) η χώρα,

β) οι πόλεις όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα(*), λόγω περιορισμένου αριθμού αιτήσεων ή ειδικών σε κάθε διπλωματική περιφέρεια συνθηκών, και

γ) οι πόλεις στις οποίες μπορούν να ψηφίσουν εκλογείς εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους πόλεων όπου δεν συγκροτείται εκλογικό τμήμα, σύμφωνα με την παρούσα αντιστοίχιση. (*)

 

Προκειμένου να σχηματιστεί εκλογικό τμήμα σε μια πόλη απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον 40 ψηφοφόροι, σε περίπτωση που υπερβαίνουν τους 600, δημιουργείται δεύτερο εκλογικό τμήμα. Αν είναι λιγότεροι από 40 μεταφέρονται στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.