Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην Κίνα έφτασε τις 440.000 GWh το 2023

387

Η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στην ηπειρωτική Κίνα έφτασε τις 440.000 γιγαβατώρες για το 2023, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 5% της συνολικής εθνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την Αρχή Ατομικής Ενέργειας της Κίνας (China Atomic Energy Authority) την Τρίτη.

Το επίτευγμα αυτό ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 130 εκατομμυρίων τόνων τυποποιημένου άνθρακα και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 350 εκατομμύρια τόνους.

Μέχρι το τέλος του 2023, υπήρχαν στην ηπειρωτική Κίνα 55 μονάδες πυρηνικής ενέργειας σε λειτουργία και 36 εγκεκριμένες ή υπό κατασκευή, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 57 γιγαβάτ και 44 γιγαβάτ, αντίστοιχα.