Κανονικά και στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

 

Κανονικά (και στη Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθούν οι μαθητικές παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών που εξεδόθη στις 13 Οκτωβρίου.

 

Ωστόσο θα τηρηθεί αυστηρά η χρονική διάρκεια της 1 ώρας.

 

Υπενθυμίζεται πως, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού, οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας.