Ορθόδοξος Συναξαριστής: 18 Οκτωβρίου

411
Συναξάρι Εορτολόγιο Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα 18/10/2020 εορτάζουν:

  • Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής
  • Άγιος Μαρίνος ο Γέρων
  • Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ»
  • Άγια Σαράντα Παιδιά
  • Άγιοι Γαβριήλ και Κυρμιδώλης οι Νεομάρτυρες «οἱ ἐν Αἰγύπτῳ»
  • Όσιοι Συμεών, Θεόδωρος κτήτορες της Ιεράς Μονής του «Μεγάλου Σπηλαίου» οι θαυματουργοί και Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός
  • Άγιος Μνάσων επίσκοπος Κύπρου
  • Άγιος Ισίδωρος και τα τέκνα αυτού Γεώργιος και Ειρήνη
  • Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
  • Σύναξη των Αγίων Κρητών Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.

Ἀκέστωρ σοφώτατος, Ἱερομύστα Λουκᾶ, ζωγράφος πανάριστος, τῆς Θεοτόκου Μητρός, ἐδείχθης Ἀπόστολε, ἔγραψας μάκαρ, λόγους, διὰ πνεύματος θείου, ἔδωκας ἐννοῆσαι, συγκατάβασιν ἄκραν, Χριστοῦ τῆς παρουσίας, διὸ πρέσβευε σωθήναι ἠμᾶς.