Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη

145

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Διαφορετικότητα για τον Διάλογο και την Ανάπτυξη (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development), δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για την προώθηση της διαφορετικότητας και του διαπολιτισμικού διαλόγου. Το 2002, τα Ηνωμένα Έθνη ανακήρυξαν την Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Πολυμορφία θα γιορτάζεται κάθε 21 Μαΐου.

 

Η ημέρα γιορτάζεται με εκδηλώσεις που συγκεντρώνουν ειδικούς από πολλούς τομείς του πολιτισμού καθώς και εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων. Από το 2011, η Συμμαχία των Πολιτισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNAOC) διεξάγει την εκστρατεία «Do One Thing for Diversity and Inclusion», σε συνεργασία με την UNESCO και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτό ζητά από τους ανθρώπους να περάσουν την Παγκόσμια Ημέρα για την Πολιτιστική Πολυμορφία μαθαίνοντας για άλλους πολιτισμούς ή μιλώντας για τη δική τους κουλτούρα σε άλλους ανθρώπους.