Πνίγεται στα χρέη ο ιδιωτικός τομέας

335

Τεράστια χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ που φτάνουν στο 80% του ΑΕΠ βαραίνουν νοικοκυρά και επιχειρήσεις, ενώ η κατάσταση καθίσταται εφιαλτική εάν προστεθούν και τα κόκκινα τραπεζικά δάνεια.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, τα αρρύθμιστα χρέη προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, νοικοκυριών και επιχειρήσεων βρίσκονται στο ύψος των 155,9 δισ. ευρώ.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ανέρχονται σε 112,5 δισ. ευρώ, ενώ σε 43,4 δισ. ευρώ, ανήλθαν τα χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Σε αυτά, αν προστεθούν και τα 100 δισ. ευρώ, που είναι τα κόκκινα δάνεια που κατέχουν τράπεζες ή funds, το συνολικό «φέσι» του ιδιωτικού τομές ξεπερνά τα 250 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη είναι η σημαντική αύξηση των οφειλετών προς την Εφορία με χρέη από 50 έως 500 ευρώ, αλλά και η αύξηση των χρεών των μεγαλοοφειλετών.

Συνολικά οι οφειλέτες του δημοσίου ανέρχονται σε 3.944.665 ΑΦΜ, εκ των οποίων οι 8.827 οφείλουν 89,9 δις. ευρώ, και οι υπόλοιποι 3.935.838, χρωστάνε τα υπόλοιπα 22,7 δισ. ευρώ.

Επίσης, διαπιστώνεται ότι στην κατηγορία των οφειλετών που χρωστάνε ποσά από 100.000 – 1.000.000 ευρώ έκαστος, βρίσκονται 40.379 ΑΦΜ. Η συγκεκριμένη ομάδα οφειλετών χρωστάει συνολικά το ποσό των 10,94 δισ. ευρώ.

Προκύπτει δηλαδή, ότι 49.206 ΑΦΜ με χρέη άνω των 100.000 ευρώ έκαστος, χρωστάνε στην Εφορία το ποσό 100,79 δισ. ευρώ. Δηλαδή, οι υπόλοιποι 3,9 εκατ. οφειλέτες χρωστάνε το ποσό 11,76 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε ετήσια βάση πηγάζει από τους οφειλέτες με ύψος οφειλής άνω του 1 εκατ. ευρώ (αύξηση του ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτήν την κατηγορία κατά 2,5 δις ευρώ), ο αριθμός των οποίων σημείωσε αύξηση κατά 236 πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλής συγκεντρώνεται το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου και μόλις το 0,2% των οφειλετών.

Τα χρέη προς τα Ταμεία

Αναφορικά με τα χρέη προς τα Ταμεία, στις 30 Ιουνίου 2022, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον ΕΦΚΑ εκτοξεύτηκαν στα 43,43 δισ. ευρώ, από 42,84 δισ. ευρώ που ήταν στις 31 Μαρτίου 2022.

Από την ανάλυση του ΚΕΑΟ προκύπτει ότι:

-Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες οφειλών με 1.957.110 οφειλέτες (81,8% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας
-Το 90,25% των οφειλετών (2.159.184 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας
-Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 86.701 οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 – 100.000 ευρώ (14,01% του τρέχοντος υπολοίπου).
-Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1εκ. ευρώ (2.366 οφειλέτες συγκεντρώνουν το 23,25% του υπόλοιπου οφειλών)
-Επίσης, από τις συνολικές οφειλές των 43,43 δισ. ευρώ, το 32,07% (13,93 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά.
-Αντίστοιχα, το 67,93% (ποσό 29,5 δισ. ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα.