Κίνα: Αιματολογικό τεστ ανιχνεύει τον καρκίνο ακόμη και 4 χρόνια πριν την εμφάνισή του

Η έγκαιρη ανίχνευση έχει τη δυνατότητα να μειώσει τη θνησιμότητα από καρκίνο. Μια νέα έρευνα (Taizhou Longitudinal Study) στην Κίνα έδειξε ότι μέσω ενός απλού αιματολογικού τεστ μπορούν οι επιστήμονες να ανιχνεύσουν τον καρκίνο έως και 4 χρόνια νωρίτερα.

Ο καρκίνος στα τελικά του στάδια συνήθως δε μπορεί να έχει αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή. Τα ποσοστά επιβίωσης αυξάνονται σημαντικά όταν ο καρκίνος εντοπίζεται στα αρχικά στάδια, καθώς ο όγκος μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά ή να αντιμετωπιστεί με ήπιες θεραπευτικές αγωγές.

Η ανίχνευση όγκων στο νωρίτερο δυνατό στάδιο είναι επομένως υψίστης σημασίας για τη θεραπεία του καρκίνου.

Επί του παρόντος, υπάρχει περιορισμένος αριθμός εξετάσεων ανίχνευσης για μερικούς τύπους καρκίνου, όπως η κολονοσκόπηση, το ειδικό αντιγόνο του προστάτη, η μαστογραφία και η κυτταρολογία του τραχήλου της μήτρας.

Πρόσφατα, το κυκλοφορούν DNA όγκου (ctDNA) στο πλάσμα του αίματος έχει γίνει πολλά υποσχόμενος βιοδείκτης καρκίνου.

Ωστόσο, οι τρέχουσες μελέτες ανίχνευσης επικεντρώθηκαν κυρίως στην ανίχνευση καρκίνου σε ασθενείς που έχουν ήδη διαγνωστεί, αν και μερικές μελέτες έχουν δείξει ανίχνευση καρκίνου πριν από τη συμβατική διάγνωση σε περιορισμένους τύπους καρκίνου.

Το PanSeer, ένα τεστ ανίχνευσης καρκίνου με βάση το αίμα, καταδεικνύει την έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύνολο δειγμάτων που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της Διαχρονικής Μελέτης Taizhou (TZL).

Το PanSeer μπορεί να ανιχνεύσεις εγκαίρως πολλαπλούς τύπους καρκίνου έως και τέσσερα χρόνια πριν από τη συμβατική διάγνωση σε μια αναδρομική μακροχρόνια μελέτη μεγάλης κλίμακας, μέσω αιματολογικής εξέτασης.

Η ανάλυση του PanSeer μπόρεσε να ανιχνεύσει με επιτυχία πέντε τύπους καρκίνου χρησιμοποιώντας ένα κοινό σύνολο δεικτών μεθυλίωσης ανεξάρτητα από τον ιστό προέλευσης.