Ορθόδοξος Συναξαριστής: 19 Αυγούστου

326
Συναξάρι Εορτολόγιο Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα 19/08/2020 εορτάζουν:

  • Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν
  • Όσιος Θεοφάνης ο νέος και θαυματουργός
  • Άγιοι Τιμόθεος, Αγάπιος και Θέκλα
  • Άγιοι Ευτυχιανός ο στρατιώτης και Στρατήγιος
  • Όσιος Γεννάδιος της Κοστρομά

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Άγιος Ανδρέας ο Στρατηλάτης και οι δύο χιλιάδες πεντακόσιοι ενενήντα τρεις Μάρτυρες, που μαρτύρησαν μαζί μ’ αυτόν

Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας πίστεως, τὴ δυvαστεία, προσενήνοχας, ὡς στρατηγέτης, τῷ Παντάνακτι στρατὸν θεοσύλλεκτον τύπος γὰρ τούτων Ἀνδρέα γενόμενος, μαρτυρικῶς σὺν αὐτοὶς ἠνδραγάθησας. Μεθ’ ὧν πρέσβευε, Κυρίω τῷ σὲ δοξάσαντι, δωρήσασθαι ἠμιν τὸ μέγα ἔλεος.