Ορθόδοξος Συναξαριστής: 19 Νοεμβρίου

321
Συναξάρι Εορτολόγιο Ορθόδοξος Συναξαριστής

Σήμερα 19/11/2020 εορτάζουν:

 • Προφήτης Αβδιού
 • Άγιος Βαρλαάμ
 • Άγιος Αγάπιος
 • Άγιος Ηλιόδωρος από τη Μαγιδώ της Παμφιλίας
 • Άγιος Άζης ο Θαυματουργός
 • Άγιοι Εκατόν πενήντα Μάρτυρες Στρατιώτες
 • Άγιοι Δώδεκα Μάρτυρες Στρατιώτες
 • Αγίες Γυναίκα και Θυγατέρα
 • Άγιοι Άνθιμος, Θαλλελαίος, Χριστόφορος, Ευφημία και τα παιδιά τους και Παγχάριος
 • Όσιος Σίμων
 • Όσιος Βαρλαάμ ηγούμενος του Σπηλαίου
 • Όσιος Ιλαρίων ο Ίβηρ, ο εν Θεσσαλονίκη
 • Άγιος Φιλάρετος Πατριάρχης Μόσχας
 • Εύρεση των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αδριανού του Ιερομάρτυρα

Απολυτίκια και κοντάκια της ημέρας

Προφήτης Αβδιού

Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ὥσπερ θεράπων φερωνύμως τοῦ Λόγου, τοῦ ὑπὲρ ἔννοιαν φωτὸς ἠξιώθης, καὶ προφητείας ἔλλαμψιν ἐδέξω σοφὲ δόξαν γὰρ τὴν ἄυλον, καθαρῶς ἐποπτεύων, ὄργανον θεόπνευστον, Ὀβδιοὺ ἀνεδείχθης, προμελωδοῦν ἐν κόσμῳ μυστικῶς, τῶν ἐσομένων, Προφῆτα τὴν ἔκβασιν.