Το υπουργείο Υγείας ετοιμάζει εθνικό σχέδιο δράσης για το αλκοόλ

197

Για τον σκοπό αυτόν και με πρωτοβουλία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την αποτίμηση της διεθνούς επιστημονικής εμπειρίας σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ, τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στη χώρα και, τέλος, την επεξεργασία και εισήγηση σχετικού εθνικού σχεδίου δράσης στον υπουργό Υγείας για την αντιμετώπιση των βλαπτικών συνεπειών από την κατανάλωση αλκοόλ.

Η Ομάδα Εργασίας, της οποίας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός, αποτελείται από επιστήμονες με εμπειρία στον τομέα των εξαρτήσεων και στις επιπτώσεις που έχει στην υγεία η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εκπροσώπους φορέων απεξάρτησης, υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου Υγείας, καθώς και επιστημονικούς συμβούλους του Υπουργού.

Πρόεδρος της Ομάδας θα είναι ο αναπληρωτής γενικός Γραμματέας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), Σταμάτης Βαρδαρός, με αναπληρώτρια την Εριφύλλη Νταλιάνη, επιστημονική σύμβουλο του υπουργού Υγείας σε θέματα εξαρτήσεων.

Πηγή Onmed.gr