Το X αμφισβητεί τις εκκρεμείς καταγγελίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που ασκήθηκαν από την Εθνική Ένωση Εκδοτών Μουσικής των ΗΠΑ

445

Το X (πρώην Twitter) αμφισβήτησε τις εκκρεμείς καταγγελίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων που ασκήθηκαν από την Εθνική Ένωση Εκδοτών Μουσικής (National Music Publishers’ Association-NMPA) των ΗΠΑ.

Στις αρχές Μαρτίου 2024, το δικαστήριο απέρριψε πολλά μέρη της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων άμεσων και αντικαθεστωτικών αξιώσεων παραβίασης και ορισμένων ισχυρισμών για παραβίαση που συνέβαλλαν.

Τα υπόλοιπα ζητήματα αφορούν κατηγορίες ότι το X δεν χειρίζεται επαρκώς τους κατ’ επανάληψη παραβάτες πνευματικών δικαιωμάτων, την καθυστέρηση στην επεξεργασία των ειδοποιήσεων κατάργησης και τη δήθεν παροχή ειδικής μεταχείρισης στους πληρωμένους χρήστες σχετικά με την αφαίρεση του παραβιαζόμενου περιεχομένου.

Μετά τη μερική απόλυση, το NMPA εξέφρασε την ικανοποίησή του και αναμένει δίκαιη αποζημίωση για τους επηρεαζόμενους τραγουδοποιούς και εκδότες μουσικής.

Το X, έχοντας ζητήσει παράταση για να προετοιμάση την απάντησή του, κατέθεσε πρόσφατα ένα ένα έντυπο 29 σελίδων αρνούμενο τους κύριους ισχυρισμούς του NMPA, επιβεβαιώνοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του DMCA και αναγνωρίζοντας την έλλειψη συμφωνίας αδειοδότησης με τους ενάγοντες.

Η υπεράσπιση περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς για ανεπαρκή τεκμηριωμένη βάση για την υπόθεση του NMPA, υπερασπίσεις περί παραγραφής και τον ισχυρισμό ότι οποιαδήποτε παράβαση ήταν ακούσια και δεν συνεισέφερε ουσιωδώς από το X.

Η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης πρέπει να παρακολουθείται στενά, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής συμφωνίας αδειοδότησης, που θυμίζει τον προηγούμενο διακανονισμό του NMPA με τη Roblox και επακόλουθα ψηφιακά εγχειρήματα που σχετίζονται με τη μουσική.