Η βιωσιμότητα και η αποδοτική διαχείριση πόρων στο επίκεντρο της στρατηγικής κατεύθυνσης του BMW Group.

340

Το BMW Group τοποθετεί τη βιωσιμότητα και την αποδοτική διαχείριση πόρων στο επίκεντρο της στρατηγικής κατεύθυνσης της εταιρείας. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Oliver Zipse ανακοίνωσε τις πρώτες λεπτομέρειες αυτής της στρατηγικής κατεύθυνσης πριν από μερικές ημέρες στο Μόναχο, παρουσιάζοντας παράλληλα τους στόχους που έχει θέσει η εταιρεία  για το διάστημα μέχρι το 2030. Το BMW Group χτίζει σε μία ισχυρή βάση: Τις τελευταίες δεκαετίες, η εταιρεία  έχει θέσει επανειλημμένως πρότυπα στον τομέα της βιωσιμότητας. Η φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης θα παραμείνει στο επίκεντρο της στρατηγικής για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την αύξηση της αποδοτικής χρήσης πόρων.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι ο αγώνας για την κλιματική αλλαγή και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων θα κρίνει το μέλλον της κοινωνίας μας – και του BMW Group. Ως κατασκευαστές πολυτελών οχημάτων, φιλοδοξούμε να ηγηθούμε του τομέα της βιωσιμότητας. Γι’ αυτό αναλαμβάνουμε ευθύνη εδώ και τώρα και τοποθετούμε αυτά τα θέματα στο επίκεντρο της μελλοντικής στρατηγικής μας κατεύθυνσης», δήλωσε ο Oliver Zipse. «Αυτή η νέα στρατηγική κατεύθυνση θα τύχει εφαρμογής σε όλα τα τμήματα – από τη διαχείριση και τις προμήθειες μέχρι την εξέλιξη και την παραγωγή αλλά και τις πωλήσεις. Οδηγούμε τη βιωσιμότητα στο επόμενο επίπεδο».

 

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το BMW Group θέτει σαφείς στόχους για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μέχρι το 2030. Για πρώτη φορά, αυτοί εκτείνονται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής: από την εφοδιαστική αλυσίδα μέχρι την παραγωγή και το τέλος της φάσης χρήσης. Στόχος είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 ανά όχημα κατά ένα τρίτο τουλάχιστον σε όλο το φάσμα. Για ένα στόλο περίπου 2,5 εκατομμυρίων οχημάτων, σύμφωνα με την παραγωγή του BMW Group το 2019, αυτό θα αντιστοιχεί σε μείωση πάνω από 40 εκατ. τόνους CO2 για όλο τον κύκλο ζωής το 2030.

 

Η αξιολόγηση της διοικητικής και εκτελεστικής ηγεσίας θα γίνεται με κριτήριο τους στόχους βιωσιμότητας.

«Έχουμε αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. Επομένως, με αυτή τη νέα στρατηγική κατεύθυνση διαμορφώνουμε μία πορεία που εναρμονίζεται με το φιλόδοξο στόχο του 1,5 βαθμού της βιομηχανίας. Δεν κάνουμε απλά αφηρημένες δηλώσεις – έχουμε εκπονήσει ένα λεπτομερές δεκαετές σχέδιο με ετήσιους ενδιάμεσους στόχους για το χρονικό πλαίσιο μέχρι το 2030», δήλωσε ο Zipse. «Θα αναφέρουμε την πρόοδό μας κάθε χρόνο και θα αξιολογούμαστε έναντι αυτών των στόχων. Οι αποδοχές των μελών διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής ηγεσίας θα είναι επίσης συνδεδεμένες την απόδοσή τους έναντι των στόχων αυτών».

 

Ξεκινώντας από του χρόνου, το BMW Group θα δημοσιεύει τα οικονομικά του αποτελέσματα και τη γενικότερη επιχειρηματική του εξέλιξη σε μία ενιαία αναφορά που θα περιλαμβάνει επίσης ενημερώσεις σχετικά με τους στόχους βιωσιμότητας. «Αυτό δεν αποστέλλει μόνο ένα σαφές μήνυμα ότι θεωρούμε το επιχειρηματικό μοντέλο μας και τη βιωσιμότητα άρρηκτα συνδεδεμένα, αλλά και ότι θα υποβάλλουμε τις δραστηριότητες βιωσιμότητας σε ακόμα ευρύτερο και ανεξάρτητο έλεγχο σε σχέση με το παρελθόν – επειδή η διαφάνεια είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία μας», δήλωσε ο Zipse. Το BMW Group ακολουθεί τις οδηγίες της αναγνωρισμένης πρωτοβουλίας για επιστημονικά συνεπείς στόχους έχοντας ενεργή συμμετοχή. Μεταξύ άλλων, αυτό σημαίνει ότι συνυπολογίζονται οι εκπομπές CO2 από την παραγωγή των καυσίμων.

 

Οι εκπομπές CO 2 από τα εργοστάσια παραγωγής και τις εγκαταστάσεις θα μειωθούν μέχρι 80%.

Το BMW Group μπορεί άμεσα να επηρεάσει τις εκπομπές CO2 των εργοστασίων παραγωγής και των εγκαταστάσεών του, όπου ήδη αποτελεί πρότυπο αποδοτικής διαχείρισης πόρων. Η εταιρεία στοχεύει στις μεγαλύτερες μειώσεις σε επίπεδο βιομηχανίας στον τομέα αυτό μέχρι το 2030 –έχοντας πολύ πιο φιλόδοξες βλέψεις από το στόχο του 1,5 βαθμού. Έχοντας ήδη μειώσει τις εκπομπές ρύπων ανά παραγόμενο όχημα πάνω από 70% από το 2006, το BMW Group στοχεύει τώρα στη μείωση των ρύπων (Scope 1 + 2 – Link) κατά επιπλέον 80% από τα επίπεδα του 2019 μέχρι το 2030. Οι εκπομπές CO2 θα είναι τότε κάτω από 10% συγκριτικά με αυτές του 2006. Κύριος μοχλός γι’ αυτό είναι η παραγωγή, που δημιουργεί περίπου το 90% των εκπομπών Πεδίου 1 (Scope 1) και Πεδίου 2 (Scope 2) της εταιρείας.

 

Εκτός από την προμήθεια αποκλειστικά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας ήδη από φέτος, το BMW Group προτίθεται να επενδύσει συστηματικά στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση των δυνατοτήτων που επιτρέπει η ψηφιοποίηση.

To BMW Group ήδη εφαρμόζει μεθόδους ανάλυσης δεδομένωνγια να καταστήσει την παραγωγή του πιο αποδοτική – για παράδειγμα, ελαχιστοποιώντας τα άχρηστα εξαρτήματα στο τμήμα αμαξωμάτων και με προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων. Η εταιρεία θα προωθήσει περαιτέρω την επέκταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της σε όλο τον κόσμο. Η χρήση πράσινου υδρογόνου μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας σε κατάλληλες τοποθεσίες του BMW Group.

 

Εκτός από τη σημαντική μείωση της ποσότητας, το BMW Group από το 2021 και μετά θα στοχεύσει σε ένα ουδέτερο ισοζύγιο CO2 (Scope 1 + 2).

 

Μείωση εκπομπών CO 2 στο δρόμο με εκατομμύρια πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα κατά 40% ανά χιλιόμετρο που διανύουν. Κύριος μοχλός εδώ είναι μία μεγαλεπήβολη προϊοντική στρατηγική με τη μαζική εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης: Στα επόμενα δέκα χρόνια, στόχος είναι να έχουμε συνολικά πάνω από επτά εκατομμύρια ηλεκτροκίνητα οχήματαστους δρόμους – από τα οποία τα δύο τρίτα με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

 

«Τα καλύτερα οχήματα στον κόσμο είναι βιώσιμα. Γι’ αυτό η πολυτέλεια και η βιωσιμότητα θα είναι ακόμα πιο άρρηκτα συνδεδεμένα στο μέλλον», δήλωσε ο Zipse. «Χρησιμοποιούμε την εξαιρετική τεχνογνωσία μας σε θέματα hardware και software όχι μόνο για να κάνουμε αυτά τα οχήματα ελκυστικά, αλλά και για να συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσα από αυτά». Στο πλαίσιο αυτό, το BMW Group βρίσκεται φέτος στο σωστό δρόμο για να εκπληρώσει τους στόχους εκπομπών CO2 στην περιοχή της Ε.Ε.

 

Προϊοντική στρατηγική: πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα σε μεγάλου όγκου παραγωγή.

Το BMW Group είναι ήδη κορυφαίος πάροχος ηλεκτροκίνητων οχημάτων: Μέχρι το τέλος του 2021, το BMW Group θα προσφέρει πέντε πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής: BMW i 3*, MINICooper SE *, BMW iX 3*, BMW iNEXT και BMW i 4. Ένα ακόμα ορόσημο θα είναι η προσεχής γενιά της BMW Σειράς 7. Η ναυαρχίδα της μάρκας BMW θα διατίθεται με τέσσερις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης: με υψηλά αποδοτικό κινητήρα diesel ή βενζίνης με τεχνολογία 48-volt, ως ηλεκτροκίνητη plug-in υβριδική και, για πρώτη φορά, ως πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο BEV. Η εταιρεία θα έχει 25 ηλεκτροκίνητα μοντέλα στο δρόμο μέχρι το 2023 – τα μισά από τα οποία πλήρως ηλεκτρικά.

 

Εκτός από την BMW Σειρά 7, ο πλήρης εξηλεκτρισμός θα επεκταθεί σε όλη τη γκάμα μοντέλων: Άλλα παραδείγματα της «Δύναμης της Επιλογής» θα είναι οι δημοφιλείς σειρές BMW X 1 και BMW5, που επίσης θα διατίθενται στο μέλλον και με τις τέσσερις εκδόσεις συστημάτων κίνησης – πλήρως ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, diesel και βενζινοκίνητα με τεχνολογία 48-volt.

 

Το BMW Group ξεκίνησε επίσης φέτος την αξιοποίηση της εκτενούς συνδεσιμότητας των οχημάτων του για να αυξήσει τη χρήση του προγράμματος ηλεκτροκίνησης των plug-in υβριδικών μοντέλων του. Μοντέλα με τεχνολογία eDrive Zones αλλάζουν αυτόματα σε πρόγραμμα αμιγούς ηλεκτροκίνησης μόλις εισέρχονται σε μία προκαθορισμένη πράσινη ζώνη, που ήδη ισχύει σε περίπου 80 Ευρωπαϊκές πόλεις. Καθώς η διαθεσιμότητα επεκτείνεται σε περισσότερες χώρες και πόλεις, η χρήση ηλεκτροκίνησης από τα plug-in υβριδικά οχήματα μπορεί να αυξηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό αστικών περιοχών.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Efficient Dynamics, το BMW Group θα συνεχίσει επίσης την προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου των κινητήρων εσωτερικής καύσης, καθιστώντας τους πιο αποδοτικούς. Η επέκταση της τεχνολογίας 48-volt είναι ένα ακόμα στοιχείο μείωσης των εκπομπών CO2.

 

Το διοξείδιο του άνθρακα στην εφοδιαστική αλυσίδα: σημαντική μείωση αντί μεγάλη αύξηση.

Με τη ραγδαία αύξηση της ηλεκτροκίνησης, θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος των τιμών CO2 σε επίπεδο παραγωγής – ας πάρουμε για παράδειγμα την ενεργοβόρα παραγωγή των μπαταριών υψηλής τάσης. Αν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, η αύξηση του μεριδίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην αγορά, μπορεί να επιφέρει αύξηση των εκπομπών CO2 ανά όχημα από την εφοδιαστική αλυσίδα του BMW Group πάνω από το ένα τρίτο μέχρι το 2030.

 

Η εταιρεία επιθυμεί όχι μόνο να αποφύγει αυτή την αύξηση, αλλά και να μειώσει τις εκπομπές CO2 ανά όχημα κατά 20% από τα επίπεδα του 2019. Μία από τις μεθόδους που εφαρμόζει το BMW Group είναι ότι έχει θεσπίσει το ανθρακικό αποτύπωμα του προμηθευτή ως κριτήριο για τη σύναψης σύμβασης. Η εταιρεία είναι πρωτοπόρος, ως ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που επιβάλλει σαφείς στόχους CO2 για την εφοδιαστική αλυσίδα της, που περιλαμβάνει περίπου 12.000 συνεργάτες επιπέδου 1, οι οποίοι παρέχουν υλικά και εξαρτήματα για τα οχήματα, καθώς και πρόσθετους προμηθευτές εξοπλισμού ή εργαλείων παραγωγής. Το BMW Group έχει συνολικό όγκο αγορών πάνω από 60 δις ευρώ το χρόνο, περίπου τα δύο τρίτα αυτού του ποσού αφορούν την άμεση παραγωγή οχημάτων.

 

«Οι εκπομπές CO2 πρέπει να μειωθούν μέσα από τη συνεργασία κατασκευαστών και προμηθευτών. Εάν θέλετε να πείσετε τους εταίρους σας, πρέπει να λειτουργήστε ως πρότυπο. Ως ηγέτες της βιωσιμότητα, τα όσα λέμε μετράνε πολύ για τους προμηθευτές μας – γι’ αυτό αξιοποιούμε τη φήμη μας στον τομέα αυτό», δήλωσε ο Zipse. «Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την πιο βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα σε ολόκληρη τη βιομηχανία». Για να το πετύχει, το BMW Group δεν εστιάζει μόνο στους προμηθευτές κορυφαίου επιπέδου 1, αλλά επιδιώκει να εφαρμόσει τη φιλοσοφία βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα ανεφοδιασμού του.

 

Το BMW Group έχει ήδη συνάψει μία συμβατική συμφωνία με κατασκευαστές κυψελών μπαταριών, ότι θα χρησιμοποιούν μόνο πράσινη ενέργεια για τη παραγωγή της πέμπτης γενιάς κυψελών μπαταριών. Αυτό, θα εξοικονομήσει συνολικά περίπου δέκα εκατομμύρια τόνους CO2 την επόμενη δεκαετία, που ισοδυναμεί σχεδόν με τις ετήσιες εκπομπές CO2 μιας πόλης άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων, όπως το Μόναχο. Η εταιρεία θα επεκτείνει σημαντικά τη δική της χρήση πράσινης ενέργειας και, τα επόμενα χρόνια, θα συνεργαστεί με προμηθευτές εξαρτημάτων και πρώτων υλών για να ακολουθήσου το παράδειγμά της σε όλη την αλυσίδα ανεφοδιασμού. Με αυτό τον τρόπο, το BMW Group στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι εταίροι της μάχονται για την κλιματική αλλαγή με την ίδια αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

 

Κυκλική οικονομία για υπεύθυνη διαχείριση πόρων.

Παράλληλα με τη μείωση των εκπομπών CO2, η διαχείριση πόρων διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στο επιχειρηματικό μοντέλο του BMW Group: Για παράδειγμα, η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε πρωτογενή υλικά μακροπρόθεσμα. Η βασική ροή πόρων πρέπει να αλλάξει. Καθιστώντας την αλυσίδα ανακύκλωσης πιο διάφανη, το BMW Group στοχεύει να δημιουργήσει υψηλής ποιότητας δευτερογενή υλικά και να παρακολουθεί την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. «Ο στόχος μας είναι σαφής: Θέλουμε να διευρύνουμε τους κύκλους ζωής των υλικών για να προστατεύσουμε  τους περιορισμένους φυσικούς πόρους και να τους χρησιμοποιούμε πιο αποδοτικά», δήλωσε ο Zipse.

 

Τα οχήματα ήδη πρέπει να είναι 95% ανακυκλώσιμα – αλλά η αναλογία δευτερογενών υλικών σε καινούργια οχήματα είναι σχετικά χαμηλή. Γι’ αυτό, το BMW Group στοχεύει να αυξήσει σημαντικά το ποσοστό δευτερογενών υλικών στα οχήματά του μέχρι το 2030 – ενώ παράλληλα διερευνά και άλλα φιλόδοξα σενάρια. Τα δευτερογενή υλικά μειώνουν τις εκπομπές CO2 σημαντικά συγκριτικά με τα πρωτογενή: συντελεστής περίπου 3-4 για το αλουμίνιο και 2-3 για το κοβάλτιο, το νικέλιο και το λίθιο. Η ελαχιστοποίηση των εξορύξεων πρώτων υλών είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση των πόρων και περιορισμό πιθανών αντιπαραθέσεων ως προς τη χρήση τους – κυρίως για κρίσιμες πρώτες ύλες.

 

Η κυκλική οικονομία διαδραματίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στην περίπτωση των μπαταριών υψηλής τάσης για ηλεκτροκίνητα οχήματα, που χρησιμοποιούν αρκετές σημαντικές πρώτες ύλες. Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα απαιτεί ποσοστό ανακύκλωσης μόνο 50% για τις μπαταρίες υψηλής τάσης, το BMW Group συνεργάστηκε με τη Γερμανική Duesenfeld – ειδικό στην ανακύκλωση – προκειμένου να αναπτύξει μία μέθοδο η οποία θα παρέχει ποσοστό ανακύκλωσης μέχρι 96% – συμπεριλαμβανομένου του γραφίτη και των ηλεκτρολυτών. Το BMW Group ήδη περισυλλέγει όλες τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες υψηλής τάσης της BMW σε όλο τον κόσμο – αν και δεν υποχρεούται από το νόμο για κάτι τέτοιο. Πριν την ανακύκλωση, προηγείται η χρήση δεύτερης ζωής σε ‘φάρμες’ αποθήκευσης μπαταριών, όπως αυτή στο Εργοστάσιο του BMW Group στη Λειψία.

 

Το BMW Group δοκιμάζει επίσης ψηφιακά εργαλεία μέχρι τεχνολογία blockchain για να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει τις παγκόσμιες ροές προϊόντων. Το PartChain project, για παράδειγμα, επιτρέπει την απαραβίαστη και σταθερά επαληθεύσιμη συλλογή δεδομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στο μέλλον, οι κρίσιμες πρώτες ύλες, ειδικότερα, θα μπορούν να παρακολουθούνται σε όλη τη διαδρομή τους από το ορυχείο μέχρι το χυτήριο.