Αλλαγές στη χορήγηση της φορολογικής ενημερότητας

ΑΑΔΕ

Νέες ρυθμίσεις από την ΑΑΔΕ για τους συνεπείς οφειλέτες – Πώς κλιμακώνονται και διαμορφώνονται τα ποσοστά έκπτωσης

Μειώνονται τα ποσά που θα παρακρατεί η Εφορία στους συνεπείς οφειλέτες επί των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι για περιοδικές απαιτήσεις. Οπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ, το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που ξεπερνά τα 20.000 ευρώ τότε το ποσοστό παρακράτησης θα πρέπει να διαμορφώνεται ως εξής: να αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας δόσης της τηρούμενης ρύθμισης που έπεται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού ενημερότητας και να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση τα ποσοστά κλιμακώνονται και διαμορφώνονται ως εξής:

  1. 10% επί του εισπραττόμενου ποσού, όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του 70% της ρυθμισμένης οφειλής,
  2. 30% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 50% έως και 70% της ρυθμισμένης οφειλής,
  3. 50% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό άνω του 30% έως και 50% της ρυθμισμένης οφειλής και
  4. 70% επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό έως και 30% της ρυθμισμένης οφειλής.

Οταν, τώρα, πρόκειται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος επ’ αυτού, το ποσοστό παρακράτησης ανέρχεται σε 70% έως 100%. Εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, το κατώτατο όριο παρακράτησης ορίζεται στο 50%.

Δημοφιλείς ειδήσεις  Νέα είδηση για το Power Pass: Ποιοι θα λάβουν χρήματα τον Σεπτέμβριο

Κατά τις περιπτώσεις που δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, ορίζεται ποσοστό παρακράτησης επί του τιμήματος, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου, όχι όμως σε αξία μικρότερη από την αντικειμενική.

Πηγή: newsbreak.gr