Καταδικάστηκαν ΚΚΕ, Δημιουργία Ξανά, Χρυσή Αυγή για «παρατυπίες» στις οικονομικές τους καταστάσεις

Σημαντικά πρόστιμα και δη στο ΚΚΕ επέβαλε ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας σε κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων που παρέκκλιναν από τις διατάξεις του ν. 3023/2002, ο οποίος αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος, τα έσοδα και τις δαπάνες, την προβολή, τη δημοσιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών.

Στη Χρυσή Αυγή επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 20.833,33 ευρώ. Αυτό αφορά έσοδα 1.160 ευρώ, χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης, διακίνηση (άνω του προβλεπόμενου ορίου) δαπανών 19.548,61 ευρώ εκτός τραπεζικών λογαριασμών και μη ανάρτηση οικονομικών καταστάσεων του κόμματος στην ιστοσελίδα του.

Στο ΚΚΕ επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1% της καταβληθείσας τακτικής χρηματοδότησης του 2020, δηλαδή 15.063,48 ευρώ. Η απόφαση κάνει λόγο για έσοδα από συνδρομές και εισφορές ύψους 3.274.780 ευρώ χωρίς τήρηση των προϋποθέσεων ιδιωτικής χρηματοδότησης και παράλειψη δημοσιοποίησης των στοιχείων για έσοδα του κόμματος από δωρεές- κληρονομιές, συνολικού ποσού 785.554,66 ευρώ.

Στη «Δημιουργία Ξανά» επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000 ευρώ, για παράλειψη υποβολής ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και στη «Νέα Ελληνική Ορμή» ύψους 400 ευρώ για χρηματοδότηση από μη επιτρεπόμενο φορέα.