Οι FCA και PSA ανακοινώνουν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stellantis!

Ανακοινώθηκε το ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο της Stellantis με τον John Elkann στην θέση του Προέδρου και του Robert Peugeot στην θέση του αντιπροέδρου. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα δημιουργήσει τον 4ο μεγαλύτερο αυτοκινητιστικό όμιλο σε όγκο πωλήσεων παγκοσμίως!

Η Fiat Chrysler Automobiles N.V.  (“FCA”) (NYSE: FCAU / MTA: FCA) και η Peugeot S.A.  (“Groupe PSA”) ανακοινώνουν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stellantis, της νέας εταιρείας που προκύπτει από τη συγχώνευση των δύο ομίλων.

Όπως προβλέπεται στη συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο της Stellantis θα αποτελείται από 11 μέλη, με την πλειοψηφία των μη εκτελεστικών Διευθυντών που θα είναι ανεξάρτητοι.  Οι ανεξάρτητοι διευθυντές έχουν διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και φέρνουν σημαντικές προοπτικές και εμπειρίες που σχετίζονται με την εταιρεία, σύμφωνα με το δυναμικό και καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζει τη δημιουργία αυτού του νέου ομίλου.

Οι ανεξάρτητοι σκηνοθέτες θα υποστηρίξουν τη Stellantis στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των διακριτικών δεξιοτήτων της σε μια νέα εποχή κινητικότητας, με στόχο τη δημιουργία ανώτερης αξίας για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η FCA και ο κύριος μέτοχος της Exor διόρισαν 5 μέλη (συμπεριλαμβανομένου του John Elkann ως προέδρου) όπως και το Groupe PSA αλλά 5 μέλη (συμπεριλαμβανομένου του Robert Peugeot στην θέση του αντιπροέδρου).  Ο Carlos Tavares, ο μελλοντικός Διευθύνων Σύμβουλος της Stellantis, θα είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόλο που η νέα εταιρεία βρίσκεται ακόμη υπό το μικροσκόπιο της επιτροπής ανταγωνισμού της ΕΕ, το ΔΣ της συγκροτήθηκε και όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «τα ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προέρχονται από διαφορετικό επαγγελματικό υπόβαθρο και θα έχουν να συνεισφέρουν σημαντική εμπειρία, σύμφωνη με το δυναμικό και καινοτόμο πνεύμα που χαρακτηρίζει τη δημιουργία αυτής της νέας επιχείρησης. Έτσι θα βοηθήσουν την Stellantis να αξιοποιήσει πλήρως τα μοναδικά της πλεονεκτήματα και δυνατότητες, σε μια νέα εποχή κινητικότητας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Stellantis θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη, με την έγκριση της συνεδρίασης των μετόχων:

John Elkann (Πρόεδρος)

Robert Peugeot (Αντιπρόεδρος)

Henri de Castries (Ανεξάρτητος Ανώτερος Διευθυντής)

Andrea Agnelli (Μη Εκτελεστικός Διευθυντής)

Fiona Clare Cicconi (Μη Εκτελεστική Διευθυντής)

Nicolas Dufourcq (Μη Εκτελεστικός Διευθυντής)

Ann Frances Godbehere (Μη Εκτελεστική Διευθυντής)

Wan Ling Martello (Μη Εκτελεστικός Διευθυντής)

Jacques de Saint-Exupéry (Μη Εκτελεστικός Διευθυντής)

Kevin Scott (Μη Εκτελεστικός Διευθυντής)

Carlos Tavares (Διευθύνων Σύμβουλος)

Η ολοκλήρωση των εργασιών της συγχώνευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, με την επιφύλαξη των προηγουμένως συμφωνηθέντων όρων κλεισίματος που ορίζονται στη συμφωνία!