Η Ιταλία επενδύει στους δρόμους του μέλλοντος: Η στρατηγική των 4 σημείων!

Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και του Politecnico di Milano για τις υποδομές

Μιλώντας για τους δρόμους του μέλλοντος, το πρώτο που θα ειπωθεί είναι πως πολλοί δρόμοι είναι γεμάτοι λακούβες.  Εστιάζοντας στην οδική ασφάλεια, χρειάζονται απλά πράγματα, δηλαδή με μια αξιοπρεπής ασφαλτόστρωση.  Ωστόσο, το Υπουργείο Μεταφορών της Ιταλίας και το Πολυτεχνείο του Μιλάνου κοιτάζουν πολύ μακρύτερα.  Τουλάχιστον αυτό λένε ότι θέλουν να κάνουν.  Υπάρχει μια συμφωνία υποδομής, που μόλις υπογράφηκε.  Το σύμφωνο, που υπογράφηκε από την Υπουργό Paola De Micheli και από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου του Μιλάνου Ferruccio Resta, προβλέπει την υπουργική κατανομή 2.000.000 ευρώ.

Δρόμοι του μέλλοντος: Καταιγισμός ιδεών!

  1. Αστική αναγέννηση (Επιστημονικός συντονιστής Stefano Boeri, Πολυτεχνείο του Μιλάνο).  Στόχος: ανάλυση της συνολικής εικόνας της αστικής αναγέννησης.
  2. Παρακολούθηση μακροπρόθεσμων σχεδίων συντήρησης για γέφυρες, οδογέφυρες και σήραγγες (Επιστημονικός συντονιστής Marco Belloli, Πολυτεχνείο του Μιλάνο).  Στόχος: Καθορισμός οδηγιών για το σχεδιασμό συστημάτων παρακολούθησης των οδικών υποδομών.
  3. Πειράματα στον έξυπνο οδικό τομέα για αυτόνομα και συνδεδεμένα οχήματα (Επιστημονικός συντονιστής Francesco Braghin, Πολυτεχνείο του Μιλάνο).  Ανάδειξη όλων των δυνατοτήτων όσον αφορά την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έξυπνων δρόμων, της ηλεκτρικής κινητικότητας, των αυτόνομων και συνδεδεμένων οχημάτων θα αναλυθούν με σκοπό τον καθορισμό πιλοτικών έργων στις διάφορες αστικές περιοχές της εθνικής επικράτειας.
  4. Ανάλυση στρατηγικών επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων για τις υποδομές μεταφορών και της εφοδιαστικής συνοχής και επαλήθευση της με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις πρωτοβουλίες (Επιστημονικοί διευθυντές Pierluigi Coppola και Fabio Pammolli, Πολυτεχνείο του Μιλάνο).

Οι νέοι για υποδομές

Για την υπουργό, υπάρχει ενδιαφέρον από τους νέους και το ανθρώπινο δυναμικό για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που ταιριάζουν στον καθένα χωριστά.  Το Πολυτεχνείο του Μιλάνο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτήν την ανάγκη όλου του κόσμου των υποδομών και των μεταφορών.  Ακόμη περισσότερο μετά από την σοβαρή δοκιμασία της επιδημίας.